Imię*

Nazwisko*

Miasto*

Województwo*

Email*

Telefon*

Treść wiadomości*

Sprawdź czy wszystkie pola są wypełnione
Prosimy wprowadzić prawidłowy adres email
urgopolfalodz.pl/polityka-prywatnosci/

* Prosimy zaznaczyć konieczne zgody
Klauzula informacyjna

Niniejsza Klauzula wskazuje, jakie Pana/Pani dane osobowe przetwarza. URGO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wyjaśnia powody, dla których URGO Sp. z o. o. potrzebuje Pani/ Pana danych osobowych oraz określa Pana/Pani prawa w związku z ich przetwarzaniem.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest URGO Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305, Warszawa, NIP 1132330835, REGON 013276500 (dalej "URGO").

Z administratorem można skontaktować się pod nr tel. (22) 616-33-48, pod adresem e-mail iodo@pl.urgo.com lub pisząc na wskazany powyżej adres siedziby administratora.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • rozdysponowanie materiałów biznesowych - podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  • umożliwienia komunikacji marketingowej, w tym w celu przesyłania wiadomości informujących o produktach URGO - podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6vust. 1 lit. f) RODO).

Dla realizacji w/w celów URGO będzie przetwarzać następujące rodzaje Pani/Pana danych osobowych:

  • (dane do kontaktu) imię i nazwisko, miejscowość, adres elektroniczny, numer telefonu;

Podanie Pani/ Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontakt, realizację zamówień oraz podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów handlowych z URGO.

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim, które dostarczają URGO Sp. z o. o. usługi (np. w zakresie obsługi księgowej, obsługi prawnej, usług IT, agencjom marketingowym) oraz osobom upoważnionym przez Administratora, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków. Dostawcy usług mogą działać w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jaki istnieje w Pana/Pani kraju zamieszkania, lecz URGO podejmie wszelkie konieczne działania, aby zapewnić, że zostanie zachowany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem i standardami ochrony danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo przeniesienia danych do innego administratora.

W przypadku, wyrażenia przez Państwa zgody na kanał komunikacji (telefon/e-mail) dla celów otrzymywania treści handlowych, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody poprzez skontaktowanie się z URGO pod adresem: iodo@pl.urgo.com bądź skontaktowanie się z opiekunem handlowym.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Może Pani/Pan wykonać w/w prawa kontaktując się z URGO wysyłając e-mail na adres [iodo@pl.urgo.com]; dzwoniąc pod numer [+48 519-140-993] lub pisząc na adres : [URGO Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa].

Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce dotyczącej cookies.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.