Regulamin strony

Niniejszy serwis internetowy (dalej "Strona", "Serwis") jest prowadzony przez URGO Sp. z o. o. (dalej "Urgo", "Urgo Medical", "Spółka"). Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej do niniejszego Serwisu, a także do materiałów publikowanych w Serwisie, m.in. wszystkich dokumentów, plików, tekstów, obrazów, plików audio, plików wideo, animacji, grafik, jak i jego ogólnej prezentacji, należą do Urgo lub zewnętrznych dostawców Urgo. Powyższe przedmioty własności intelektualnej podlegają ochronie praw autorskich.

Żaden element Strony nie może być kopiowany, powielany, zmieniany, edytowany, pobierany, modyfikowany, transmitowany lub dystrybuowany w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Urgo, z wyjątkiem wykorzystania wyłącznie w celach prasowych, pod warunkiem zachowania zgodności z prawem własności intelektualnej. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Strony wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika pod warunkiem, że taka kopia lub wydruk posiada wszystkie informacje o prawach autorskich oraz inne informacje i zastrzeżenia własności. Nazwy, logo i znaki towarowe Urgo Medical oraz URGO nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez uprzedniej zgody Spółki.

Informacje zamieszczone na stronie

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego, z zakresu medycyny oraz terapii, wyłącznie w odniesieniu do ludzi.

Publikowane informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy medycznej w przypadku choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych zaprezentowanych w serwisie oraz żadnych innych. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych na Stronie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą i po zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.

Informacje o produktach

Informacje zawarte na Stronie oraz rozpowszechniane za jej pośrednictwem mogą zawierać pośrednie lub bezpośrednie odniesienia do produktów, programów lub usług oferowanych przez Urgo. Takie odniesienia nie wiążą się z intencją sprzedaży tych produktów, programów i usług przez Urgo. Żadna informacja umieszczona na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów, programów lub usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów.

Prawo właściwe

Strona i jej zawartość podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory ich dotyczące podlegają jurysdykcji sądów w Polsce.

Wydawca strony

Niniejsza strona została opublikowana przez URGO Sp. z o. o. w Warszawie (kod pocztowy 02-305) Aleje Jerozolimskie 142B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000060390, posiadającą NIP: 1132330835, REGON: 013276500, kapitał zakładowy 189.240 PLN.

Informacje kontaktowe

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania strony prosimy kierować wyłącznie na adres e-mailowy um@pl.urgo.com.

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce dotyczącej cookies.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.