Działania profilaktyczne definiowane jako wczesna identyfikacja osób u których mogą pojawić się odleżyny i wdrożenie w plan opieki powinny wynikać z szeroko pojętej czujności wynikającej z troski o podopiecznego/pacjenta oraz powinny być należycie zdefiniowane w procedurach danej placówki zdrowotnej. Personel medyczny obligatoryjnie powinien szkolić rodzinę, opiekunów w aspekcie zasad kontroli jak wdrażania podstawowych działań profilaktycznych (ryc. 2).

odleżyny

Utrzymanie prawidłowego stanu odżywienia, optymalizacja nawodnienia, oraz minimalizacja potencjalnych infekcji to główne kierunki działań terapeutycznych, które powinny zostać nakreślone i wdrożone już na pierwszej wizycie u pacjenta, który został zgłoszony do opieki, bądź konsultacji medycznej. Leczenie choroby podstawowej, kontrola bólu i uśmierzanie go wynikają z planu terapeutycznego i są modyfikowane indywidualnie w zależności od ogólnego stanu chorego, jednostki chorobowej i wdrożonych protokołów leczenia. Ze względu na szerokość problematyki tego zagadnienia nie będzie ona poruszana w tym omówieniu1. Opieka nad pacjentami w stanie terminalnym wymaga holistycznego podejścia, a sam plan opieki tworzony indywidualnie, może ulegać zmianom związanym ze stanem chorego2.

Piśmiennictwo

1. Dzikowska M., Merklinger-Soma M., Gajda K.: Analiza występowania odleżyn u pacjentów przebywających w szpitalu specjalistycznym o profilu zachowawczym. Problemy pielęg. 2011, 19(2): 162-170
2. Szymańska P., Wójcik A., Bazaliński D. i wsp.: Zarządzanie rana w obrębie pięt jako element całościowej opieki nad chorym u kresu życia- przegląd literatury i doświadczenia własne. Medycyna Paliatywna 2021, 13 (3): 112-123

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce dotyczącej cookies.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.